Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr 23/12 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Uchwała nr 23/12 z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe


Na podstawie art.31 pkt 5 ustawyz dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielegniarek i położnych 9Dz.U. Nr 174 poz.1038) w związku z art.77 ust.4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielegniarki i położnej (Dz.U. Nr 174 poz.1039) uchwala sie co następuje:
& 1. Dokonuje się następującej zmiany wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 045:
1) oznaczenie organizatora kształcenia: Agencja Usług Oświatowych "Omnibus" sp. zo.o.
2) adres siedziby: 57-300 Kłodzko ul. Kościuszki 1
3) Numer NIP: 883-17-42-636
3) forma organizacyjno-pranwa: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4) Numer wposu do KRS: 0000195812
6) rodzaj i dziedzina kształcenia: szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielegniarstwa chirurgicznego dla pielegniarek
7) tryb kształcenia: mieszany
8) data i numer decyji zatwierdzającej program: 14.04.2010 r. Nr 195/10
9) miejsce prowadzenia zajęć teoretycznych: Okręgowa izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie ul. Niepodległości 47
10) miejsce prowadzenia zajęć praktycznych: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, SP ZOZ Kościan ul. szpitalna 7, SPZOZ Wolsztyn ul. Wschowska 3, SPZOZ Gostyn pl. K.Mracinkowskiego 8, Szpital Powiatowy w Rawiczu ul. G.Roweckiego 6, NZOZ Leszczyńskie Centrum Medyczne "Ventriculus" sp.z o.o. Leszno ul. Słowiańska 41
11) planowane terminy rozpoczęcia i zakończenia kursu: czerwiec 2010-kwiecień 2012
12) czas obowiązywania wpisu: 14 kwiecień 2015 r.
& 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz przewodniczący
Maria Machowiak Teodor MurawaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: 2011-2015 (2011 - 2015)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2012-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional