Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr 30/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarek lub położną, które nie wykonują zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat

Uchwała nr 30/12 z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarek lub położną, które nie wykonują zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat


Na podstawie art.31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielegniarek i położnych (Dz.U. Nr 174 poz.1038) w związku z art.26 ust.2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielegniarki i położnej (Dz.U. Nr 174 poz.1039) uchwala się co następuje:
& 1. Postanawia się przyjąć program przeszkolenia, sposób i tryb odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielegniarką lub położną, które nie wykonują zawodu łącznie przez okres dłuższy niż 5 lat w okresie ostatnich 6 lat, stanowiący zalącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
& 2. Traci moc uchwała nr 50 ORPiP z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawue przyjęcia programu szkolenia dla pielegniarek i położnych mających przerwę w wykonywaniu zawodu dłuższą niż 5 lat.
& 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz przewodniczący
Maria Machowiak Teodor MurawaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: 2011-2015 (2011 - 2015)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2012-06-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-08
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional