Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr 43/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe

Uchwała nr 43/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe


Na podstawie art.31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielegniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz.1038), w związku z art.77 ust.4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. Nr 174, poz.1039) uchwala się co następuje:
& 1. Dokonuje się następującego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem 070:
1) oznaczenie organizatora kształcenia: Mediator Ośrodek Szkoleń i Doradztwa Gospodarczego Małgorzata Wierzęć
2) Adres siedziby:ul. Żeromskiego 14, 58-100 Świdnica
3) Numer NIP: 884-22-85-510
4) Forma organizacyjno-prawna: osoba fizyczna
5) Ny wpisu do ewidnecji działalności gospodarczej: 19157
6) Rodzaj i dziedzina ksatałcenia: szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie Pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej terapii
7) program przeznaczony dla pielęgniarek
8) system kształcenia: niestacjonarny
9) data i nr decyzji zatwierdzającej program: 19.04.2011 r. Nr 225/11
10) miejsce proadzenia kształcenia:
- zajęcia teoretyczne: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lesznie ul. Niepodległości 47
- zajęcia praktyczne: Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie ul. Kiepury 45, SPZOZ Kościan ul. Szpitalna 7, SPZOZ Gostyń pl. K.Marcinkowskiego 8, SPZOZ Wolsztyn ul. Wschowska 3, Szpital Powiatowy w Rawiczu ul. Roweckiego 6
11) czas obowiązywania wpisu: 19 kwiecień 2016 r.
& 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Dokumentacja złożona w dniu 4 czwerca 2012 r. przez Małgorzatę Wierzęć - Dyrektora dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnycb, program szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie Pielegniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki dla pielęgniarek spełnia wymogi formalne zgodne z art.76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i połoznej (dz.U. Nr 174, poz.1039)

sekretarz przewodniczący
Maria Machowiak Teodor MurawaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: 2011-2015 (2011 - 2015)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional