Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr 95/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Uchwała nr 95/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego


Na podstawie art.31 pkt 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz.1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:
& 1. Powołuje się Komisję Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego w następującym składzie: Przewodnicząca Beata Jakimowicz
Wiceprzewodnicząca Jolanta Nowak
członkowie: Jolanta Gierczyńska, Anna Bossy, Justyna Jaskulska, Elżbieta Buchwald, Małgorzata Szymkowiak
& 2. Komisja wykonuje swoje zadania poprzez:
1. Przygotowanie materiałów niezbędnych we współpracy w towarzystwami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i zagranicą oraz zakładami zajmującymi się kształceniem i doskonaleniem zawodowym pielęgniarek i położnych.
2. Bieżące informowanie członków samorządu o mających się odbyć kursach, szkoleniach, konferencjach czy sympozjach naukowych.
3. Współpracę z instytucjami, organizacjami i towarzystwami zajmującymi się szkoleniem i doskonaleniem zawodowym pielęgniarek i położnych.
4. Rozpatrywanie wniosków w sprawie refundacji za podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pielęgniarki i położne.
& 3. 1. Posiedzenie komisji zwołuje jej przewodniczący lub wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenie komisji może odbywać się w obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.
3. Komisja sporządza z każdego swojego posiedzenia protokół.
& 4. W ciągu jednego miesiąca komisja opracuje regulamin w sprawie zasad refundacji kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych, który przedstawi do akceptacji Okręgowej Radzie pielęgniarek i Położnych.
& 5. Traci moc uchwała nr 76 ORPiP z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego.
& 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz przewodniczący
Beata Jakimowicz Teodor MurawaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: 2015-2019 (2015 - 2019)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2016-03-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-03-03
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional