Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr 34/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 34/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych


Na podstawie art.31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz.1038 ze zm.), art.77 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U> z 2014 r., poz.1435 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem: 19/00300/C/00064
Wpis zawiera następujące dane:
Oznaczenie organizatora kształcenia: Paweł Dobski "Servmed"
adres siedziby: 60-184 Poznań ul. Złotowska 63a
Numer NIP 7790030653
forma organizacyjno-prawna: osoba fizyczna
rodzaj i dziedzina kształcenia: kurs specjalistyczny Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
program przeznaczony dla pielęgniarek i położnych
system kształcenia: stacjonarny i niestacjonarny
Miejsce prowadzenia kształcenia:
zajęcia teoretyczne: WSZZ Leszno ul. Kiepury 45; SPZOZ Wolsztyn ul. Wschowska 3; SPZOZ Kościan ul. Szpitalna 7; Szpital Powiatowy w Rawiczu ul. gen.G.Roweckiego 6; SPZOZ Gostyń pl.K.Marcinkowskiego 8/9
zajęcia praktyczne: WSzZ Leszno ul. Kiepury 45; SPZOZ Wolsztyn ul. Wschowska 3; SPZOZ Kościan ul. Szpitalna 7; Szpital Powiatowy w Rawiczu ul. gen.G.Roweckiego 6; SPZOZ Gostyń pl.K.Marcinkowskiego 8/9.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokumentacja złożona w dniu 02.06.2017 r. przez firmę "Servmed" Pweł Dobski z siedzibą w Poznaniu dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych spełnia wymogi formalne zgodne z art. 76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r., poz.1435 ze zm.)
Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które należy złożyć w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
sekretarz przewodniczący
Beata Jakimowicz Teodor MurawaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: 2015-2019 (2015 - 2019)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2017-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional