Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr 35/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych

Uchwała nr 35/17 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych


Na podstawie art.31 pkt 5 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U> Nr 174, poz.1038 ze zm.), art.77 ust.1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2014 r. poz.1435 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych pod numerem: 19/00300/C/00065
Wpis zawiera następujące dane:
Oznaczenie organizatora kształcenia: Zakład Doskonalenia Zawodowego
adres siedziby: 60-179 Poznań ul. Jeleniogórska 4/6
Numer identyfikacji podatkowej NIP 7770001720
forma organizacyjno-prawna: stowarzyszenie
rodzaj i dziedzina kształcenia: kurs specjalistyczny Wykonanie badania spirometrycznego
program przeznaczony dla pielęgniarek
system kształcenia niestacjonarny
Miejsce prowadzenia kształcenia:
zajęcia teoretyczne: ZDZ Poznań Centrum Kształcenia Leszno ul. Krótka 5; ZDZ Poznań Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Gostyniu ul. Ogrodowa 9/2
zajęcia praktyczne: nie dotyczy
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Dokumentacja złożona w dniu 27.06.2017 r. przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Poznaniu, dotycząca wpisu do rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych spełnia wymogi formalne zgodne z art.76 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U> z 2014 r., poz.1435 ze zm.)
Pouczenie
Stronie przysługuje odwołanie od niniejszej uchwały do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, które należy złożyć w terminie 30 dni od daty doręczenia uchwały.
sekretarz przewodniczący
Beata Jakimowicz Teodor MurawaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: 2015-2019 (2015 - 2019)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2017-07-26
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-07-26
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional