Strona główna » Dokumenty » Uchwały Zjazdu » Uchwała nr 5/17 z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Uchwała nr 5/17 z dnia 25 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego


Na podstawie art.30 pkt 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz./1038 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z wykonania preliminarza Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lesznie za okres 01.04.2016-31.03.2017 r. stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie za rok 2016 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat.
§ 3. Osiągnięty zysk za rok 2016 w wysokości 4.938,62 zł przeznacza się w całości na realizację zadań statutowych.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz zjazdu przewodnicząca zjazdu
Beata Jakimowicz Ewa Zięta


załącznik Nr 1
Sprawozdanie z wykonania preliminarza za okres 01.04.2016-31.03.2017
1. Przychody finansowe 590.697,38 (115%), w tym:
- składki członkowskie 542.339,40 (113%)
- odsetki bankowe 193,91 (-)
- wydane zezwolenia 4.542,- (454%)
- dotacja budżetowa 26.940,32 (-)
- wynajem sali 14.355,20 (319%)
- pozostałe przychody 2.326,55 (155%)
2. Wydatki finansowe 568.958,17 (91%), w tym:
- składki do NIPiP 21.390,46 (107%)
- osobowy f-sz płac brutto 166.997,22 (98,2%)
- składki zus 27.205,42 (80,2%)
- koszty delegacji członków izby 3.248,49 (46,4%)
- koszty okręgowego zjazdu 4.000,- (100%)
- refundacje za studia 21.220,- (212,20%)
- refundacje za kursy 124.362,- (124,4%)
- zapomogi bezzwrotne 5.000,- (100%)
- f-sz okręgowej rady 4.300,72 (86%)
- komisje problemowe, zespoły 1.843,70 (123%)
- materiały eksploatacyjne 5.856,75 (58,6%)
- wydatki na salę wykładową 5.442,60 (217,7%)
- zakup wyposażenia 3.557,63 (71,2%)
- strona internet, BIP 2.139,60 (53,5%)
- przeszkolenia po 5 latach przerwy 1.310,40 (65,6%)
- prezenty dla emerytek, rencistek 7.950,35 (79,5%)
- spłata odsetek, prowizje banku 10.714,48 (97,4%)
- telefon, fax, poczta elektron. 3.206,58 (71,3%)
- konserwacje naprawy 5.058,15 (72,3%)
- pozostałe usługi, ubezpieczenia 190.160,56 (112,7%)
- zakup prasy, książek, prenumeraty 3.639,- (72,%)
- energia, woda, gaz, podatek, remont budynek 11.024,60 (73,5%)
- wydatki budżetowe 81.146,24 (117,4%)
- spłata kredytu 19.920,- (99,6%)
- pozostałe wydatki-rezerwa 8.263,22 (10,5%)Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Zjazdu
Kadencja: 2015-2019 (2015 - 2019)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2018-11-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-11-20
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional