Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała nr 21/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby

Uchwała nr 21/20 z dnia 24 września 2020 r. w sprawie zmian zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby


Na podstawie..
§ 1. Wprowadza się następujące zmiany do zasad gospodarki finansowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie, uchwalonej uchwałą Nr 49 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 24.06.2009 r. w Rozdziale V po § 19 dodaje się § 19a w brzmieniu: W roku 2020, w związku z ogłoszeniem na podstawie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polski stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz.491) w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, sprawozdanie finansowe za poprzedni roku obrotowy Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie zatwierdza Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Lesznie.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

sekretarz skarbnik przewodniczący
Beata Jakimowicz Hanna Gryś Teodor MurawaInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: 2015-2019 (2015 - 2019)
Autor informacji: Natasza Baldys
Informację wprowadził: Natasza Baldys
Opublikowany dnia: 2020-10-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2020-10-12
Zmian: 0
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Valid XHTML 1.0 Transitional